برای مشاوره فنی و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید.

تخصص ما

ورق ضد سایش , فولاد آلیاژی

ورق ضد سایش

کلیک کنید!

Hardox, Durostat, Dillidur, Raex

ورق ضد سایش , فولاد آلیاژی

ورق استحکام بالا

کلیک کنید!

S690QL, S890QL, Weldox, Alform, Strenx

ورق ضد سایش , فولاد آلیاژی

فولاد ابزاری گرمکار

کلیک کنید!

۱٫۲۳۴۴, ۱٫۲۷۱۴, ۱٫۲۳۶۷, ۱٫۲۷۶۷

ورق ضد سایش , فولاد آلیاژی

فولاد ابزاری سردکار

کلیک کنید!

۱٫۲۰۸۰, ۱٫۲۳۷۹, ۱٫۲۴۳۶, ۱٫۲۳۶۳