فولاد ابزاری سردکار به فولادی گفته میشود که از آن برای ساخت ابزار جهت کار در دمای زیر ۲۰۰ درجه سانتیگراد استفاده میشود، به عبارتی دمای سطحی قطعه کار کمتر از ۲۰۰ درجه سانتیگراد باشد.

در این رنج دما فولاد باید خواص زیر را تحت تنش و فشارهای حاصل از عملیات کاری تضمین نماید:

۱- سختی بالا

۲- مقاومت به سایش عالی

۳- چقرمگی (تافنس) خوب

۴- استحکام فشاری و ضربه عالی

۵- پایداری ابعادی بالا در عملیات حرارتی

۶- قابلیت ماشینکاری مطلوب

با توجه به خواص مشخصه مانند درجه بالایی از سختی، استحکام، مقاومت به فشار و مقاومت سایشی، فولادهای ابزاری سردکار برای ساخت ابزار برشی و پانچ، سنبه و ماتریس، چاقو، ابزار استامپ وابزار کشش، غلطک نورد، ابزار پیچ سازی، ابزار ضرب سکه و بسیاری کاربردهای دیگر استفاده کرد.

ترکیبی مناسب از عناصر آلیاژی میتواند خواص بهینه ای را برای هر کاربرد ایجاد کند. با انتخاب یک فولاد ابزار مناسب می توان محصولی را با حداکثر بازده اقتصادی تولید نمود.

مهمترین و پر کاربرد ترین فولادهای ابزاری سردکار عبارتند از:

 

شماره ماده

.Material No

نماد

Symbol

ترکیب شیمیایی چگالی

Density

C Si Mn Cr Mo Ni V W Other
۱٫۲۰۶۷ ۱۰۲Cr6 ۱٫۰۳ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱٫۴۸ ۰٫۱۰ > ۰٫۴۰ > ۷٫۸۵
۱٫۲۰۸۰ X210Cr12 ۲٫۰۵ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱۱٫۵ ۷٫۷۰
۱٫۲۲۱۰ ۱۱۵CrV3 ۱٫۱۸ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۰٫۶۵ ۰٫۱۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۳۶۳ X100CrMoV5-1 ۰٫۹۸ ۰٫۳۰ ۰٫۵۵ ۵٫۱۵ ۱٫۰۵ ۰٫۲۰ ۷٫۷۰
۱٫۲۳۷۹ X155CrVMo12-1 ۱٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱۱٫۵ ۰٫۷۰ ۱٫۰۰ ۷٫۷۰
۱٫۲۴۱۹ ۱۰۵WCr6 ۱٫۰۵ ۰٫۲۵ ۰٫۹۵ ۱٫۰۰ ۱٫۱۵ ۷٫۷۰
۱٫۲۴۳۶ X210CrW12 ۲٫۱۳ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱۱٫۵ ۰٫۷۰ ۷٫۷۰
۱٫۲۵۱۰ ۱۰۰MnCrW4 ۰٫۹۸ ۰٫۲۵ ۱٫۱۰ ۰٫۶۰ ۰٫۱۰ ۰٫۶۰ ۷٫۸۵
۱٫۲۵۴۲ ۴۵WCrV7 ۰٫۴۵ ۰٫۹۵ ۰٫۳۰ ۱٫۰۵ ۰٫۱۸ ۱٫۹۵ ۸٫۰۰
۱٫۲۵۵۰ ۶۰WCrV7 ۰٫۶۰ ۰٫۶۰ ۰٫۳۰ ۱٫۰۵ ۰٫۱۵ ۱٫۹۵ ۸٫۰۰
۱٫۲۶۰۱ X165CrMoV12 ۱٫۶۵ ۰٫۳۳ ۰٫۳۰ ۱۱٫۵ ۰٫۶۰ ۰٫۳۰ ۰٫۵۰ ۷٫۷۰
۱٫۲۷۲۱ ۵۰NiCr13 ۰٫۵۰ ۰٫۲۵ ۰٫۵۰ ۱٫۰۵ ۳٫۲۵ ۷٫۸۵
۱٫۲۷۶۷ X45NiCrMo4 ۰٫۴۵ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۱٫۳۵ ۰٫۲۵ ۴٫۰۵ ۷٫۸۵
۱٫۲۸۴۲ ۹۰MnCrV8 ۰٫۹۰ ۰٫۲۵ ۲٫۰۰ ۰٫۳۵ ۰٫۱۰ ۷٫۸۵
Assab XW5 ۷٫۷۰
Assab DF2 ۷٫۷۰