شماره ماده نماد دین آمریکا بهلر پلدی آساب اودهلم
۱٫۲۵۱۰ ۱۰۰MnCrW4 AISI O1 K460 STABIL K DF2 ARNE

 

آنالیز شیمیایی:

کربن سیلیسیوم منگنز کروم مولیبدن نیکل وانادیوم تنگستن
۰٫۹۰ – ۱٫۰۵ ۰٫۱۵ – ۰٫۳۵ ۱٫۰۰ – ۱٫۲۰  ۰٫۵۰ – ۰٫۷۰  ۰٫۰۵ – ۰٫۱۵ ۰٫۵۰ – ۰٫۷۰

 

عملیات حرارتی:

نوع عملیات حرارتی دما (درجه سانتیگراد) خنک کننده
کار گرم  ۸۵۰ – ۱۰۰۰
آنیل  ۷۴۰ – ۷۷۰
قابلیت سخت کاری  ۷۸۰ – ۸۲۰ کوئنچ گرم ۲۲۰-۱۸۰ درجه، روغن
بازگشت  ۱۸۰ – ۲۵۰

 

خواص مکانیکی:

خواص مکانیکی مقدار توضیحات
سختی عملیات حرارتی (TH+)
سختی عملیات حرارتی (FP+)
سختی آنیل (HB)
تنش تسلیم (N/mm²)
استحکام تسلیم (N/mm²)
درصد ازدیاد طول (%)
کاهش سطح مقطع (%)
انرژی ضربه (J)

 

عملیات حرارتی ۲:

نوع عملیات حرارتی دما (درجه سانتیگراد) خنک کننده
کار گرم (فورج)
بازپخت (آنیل)
نرماله
تنش زدایی
سخت کاری
بازگشت

 

خواص مکانیکی ۲:

خواص مکانیکی مقدار توضیحات
سختی آنیل (HB)
سختی سخت کاری شده (HRC)
سختی سخت کاری شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)

 

توضیحات:

عملیات حرارتی (TH+) : عملیات حرارتی برای بدست آوردن استحکام کششی معین

عملیات حرارتی (FP+) : عملیات حرارتی برای بدست آوردن ساختار معین

 

کاربرد:

 

دانلود فایل:

برگ اطلاعات فنی فولاد ۱٫۲۵۱۰

Write a Reply or Comment