شماره ماده نماد دین آمریکا بهلر پلدی آساب روشلینگ
۱٫۲۷۶۷ X45NiCrMo4 K600 CNBD RABW

 

آنالیز شیمیایی:

کربن سیلیسیوم منگنز کروم مولیبدن نیکل وانادیوم تنگستن
۰٫۴۰ – ۰٫۵۰  ۰٫۱۰ – ۰٫۴۰ ۰٫۲۰ – ۰٫۵۰ ۱٫۲۰ – ۱٫۵۰  ۰٫۱۵ – ۰٫۳۵ ۳٫۸۰ – ۴٫۳۰  –

 

عملیات حرارتی:

نوع عملیات حرارتی دما (درجه سانتیگراد) خنک کننده
کار گرم  ۸۵۰ – ۱۰۵۰
آنیل ۶۱۰ – ۶۵۰  –
قابلیت سخت کاری گرمکار ۸۶۰ – ۸۴۰ روغن
۸۴۰ – ۸۷۰ سردکار کوئنچ گرم ۲۲۰-۱۸۰ درجه، روغن، هوا
بازگشت ۱۷۰ – ۱۹۰ گرمکار  –
۱۶۰ – ۲۵۰سردکار  –

 

خواص مکانیکی:

خواص مکانیکی مقدار توضیحات
سختی عملیات حرارتی (TH+)
سختی عملیات حرارتی (FP+)
سختی آنیل (HB)
تنش تسلیم (N/mm²)
استحکام تسلیم (N/mm²)
درصد ازدیاد طول (%)
کاهش سطح مقطع (%)
انرژی ضربه (J)

 

عملیات حرارتی ۲:

نوع عملیات حرارتی دما (درجه سانتیگراد) خنک کننده
کار گرم (فورج)
بازپخت (آنیل)
نرماله
تنش زدایی
سخت کاری
بازگشت

 

خواص مکانیکی ۲:

خواص مکانیکی مقدار توضیحات
سختی آنیل (HB)
سختی سخت کاری شده (HRC)
سختی سخت کاری شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)

 

توضیحات:

عملیات حرارتی (TH+) : عملیات حرارتی برای بدست آوردن استحکام کششی معین

عملیات حرارتی (FP+) : عملیات حرارتی برای بدست آوردن ساختار معین

 

کاربرد:

 

دانلود فایل:

برگ اطلاعات فنی فولاد ۱٫۲۷۶۷

Write a Reply or Comment