شماره ماده نماد دین آمریکا بهلر پلدی آساب روشلینگ
۱٫۲۸۴۲ ۹۰MnCrV8 O2 K720 STABIL SP RUS

 

آنالیز شیمیایی:

کربن سیلیسیوم منگنز کروم مولیبدن نیکل وانادیوم تنگستن
 ۰٫۸۵ – ۰٫۹۵ ۰٫۱۰ – ۰٫۴۰ ۱٫۸۰ – ۲٫۲۰ ۰٫۲۰ – ۰٫۵۰  –  ۰٫۰۵ – ۰٫۲۰  –

 

عملیات حرارتی:

نوع عملیات حرارتی دما (درجه سانتیگراد) خنک کننده
کار گرم ۸۵۰ – ۱۰۵۰
آنیل  ۶۸۰ – ۷۲۰
قابلیت سخت کاری  ۷۹۰ – ۸۲۰ کوئنچ گرم ۴۰۰ درجه، روغن
بازگشت  ۱۵۰ – ۲۵۰

 

خواص مکانیکی:

خواص مکانیکی مقدار توضیحات
سختی عملیات حرارتی (TH+)
سختی عملیات حرارتی (FP+)
سختی آنیل (HB)
تنش تسلیم (N/mm²)
استحکام تسلیم (N/mm²)
درصد ازدیاد طول (%)
کاهش سطح مقطع (%)
انرژی ضربه (J)

 

عملیات حرارتی ۲:

نوع عملیات حرارتی دما (درجه سانتیگراد) خنک کننده
کار گرم (فورج)
بازپخت (آنیل)
نرماله
تنش زدایی
سخت کاری
بازگشت

 

خواص مکانیکی ۲:

خواص مکانیکی مقدار توضیحات
سختی آنیل (HB)
سختی سخت کاری شده (HRC)
سختی سخت کاری شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)
سختی بازگشت شده (HRC)

 

توضیحات:

عملیات حرارتی (TH+) : عملیات حرارتی برای بدست آوردن استحکام کششی معین

عملیات حرارتی (FP+) : عملیات حرارتی برای بدست آوردن ساختار معین

 

کاربرد:

 

دانلود فایل:

برگ اطلاعات فنی فولاد ۱٫۲۸۴۲

Write a Reply or Comment