فولاد سردکار آساب XW5 بصورت گرد و تسمهدر سایزهای مختلف قابل ارائه است. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

Write a Reply or Comment