فولاد ابزاری گرمکار برای کاربردهایی استفاده می شوند که دمای کاری سطح آنها معمولاَ بیش از ۲۰۰ درجه سانتی گراد است. این فولادها هنگام کار، معمولاَ در تماس با مواد گرم هستند.
فولاد ابزاری گرمکار که برای این کاربردها استفاده می شوند نه تنها باید قابلیت تحمل مکانیکی بالا داشته باشند بلکه در برابر سایش گرم هم باید مقاومت مناسبی را از خود نشان دهند.

 

شماره ماده

.Material No

نماد

Symbol

ترکیب شیمیایی چگالی

Density

C Si Mn Cr Mo Ni V W Other
۱٫۲۳۴۳ X38CrMoV5-1 ۰٫۳۹ ۱٫۰۵ ۰٫۴۰ ۵٫۱۵ ۱٫۲۵ ۰٫۳۸ ۷٫۸۰
۱٫۲۳۴۴ X40CrMoV5-1 ۰٫۴۰ ۱٫۰۵ ۰٫۴۰ ۵٫۱۵ ۱٫۳۵ ۱٫۰۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۳۶۵ X32CrMoV3-3 ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۰٫۴۰ ۲٫۹۵ ۲٫۸۰ ۰٫۵۵ ۷٫۸۵
۱٫۲۳۶۷ X38CrMoV5-3 ۰٫۳۸ ۰٫۴۰ ۰٫۴۵ ۴٫۹۵ ۳٫۰۰ ۰٫۵۵ ۷٫۸۵
۱٫۲۵۶۷ X30WCrV5-3 ۰٫۳۰ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۲٫۳۵ ۰٫۶۰ ۴٫۲۵ ۸٫۲۰
۱٫۲۵۸۱ X30WCrV9-3 ۰٫۳۰ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۲٫۶۵ ۰٫۳۵ ۸٫۵۰ ۸٫۴۰
۱٫۲۶۰۶ X37CrMoW5-1 ۰٫۳۶ ۱٫۰۵ ۰٫۴۵ ۵٫۳۰ ۱٫۴۵ ۰٫۲۵ ۱٫۳۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۷۱۳ ۵۵NiCrMoV6 ۰٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۸۰ ۰٫۷۰ ۰٫۳۰ ۱٫۶۵ ۰٫۱۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۷۱۴ ۵۶NiCrMoV7 ۰٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۸۰ ۱٫۱۰ ۰٫۵۰ ۱٫۶۵ ۰٫۱۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۸۸۵ X32CrMoCoV3-3-3 ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۲٫۹۵ ۰٫۴۵ ۰٫۵۵ Co=2.75 ۷٫۸۰
Assab 8407 ۷٫۸۰
Assab Orvar ۷٫۸۰
Assab QRO90 ۷٫۸۰