شماره ماده نماد دین آمریکا بهلر پلدی آساب روشلینگ
۱٫۲۷۱۳ ۵۵NiCrMoV6          

 

آنالیز شیمیایی:

کربن سیلیسیوم منگنز کروم مولیبدن نیکل وانادیوم تنگستن
۰٫۵۰ – ۰٫۶۰ ۰٫۱۰ – ۰٫۴۰ ۰٫۶۵ – ۰٫۹۵ ۰٫۶۰ – ۰٫۸۰ ۰٫۲۵ – ۰٫۳۵ ۱٫۵ – ۱٫۸۰ ۰٫۰۷ – ۰٫۱۲

 

عملیات حرارتی:

نوع عملیات حرارتی دما (درجه سانتیگراد) خنک کننده
کار گرم ۸۵۰ – ۱۰۵۰
آنیل ۶۵۰ – ۷۱۰
قابلیت سخت کاری ۸۳۰ – ۸۷۰ روغن
بازگشت ۵۰۰ – ۶۵۰ گرمکار
۱۶۰ – ۳۰۰ سردکار

 

خواص مکانیکی:

خواص مکانیکی مقدار توضیحات
سختی عملیات حرارتی (TH+)    
سختی عملیات حرارتی (FP+)    
سختی آنیل (HB)    
تنش تسلیم (N/mm²)    
استحکام تسلیم (N/mm²)    
درصد ازدیاد طول (%)    
کاهش سطح مقطع (%)    
انرژی ضربه (J)    

 

عملیات حرارتی ۲:

نوع عملیات حرارتی دما (درجه سانتیگراد) خنک کننده
کار گرم (فورج)    
بازپخت (آنیل)    
نرماله    
تنش زدایی    
سخت کاری    
بازگشت    

 

خواص مکانیکی ۲:

خواص مکانیکی مقدار توضیحات
سختی آنیل (HB)    
سختی سخت کاری شده (HRC)    
سختی سخت کاری شده (HRC)    
سختی بازگشت شده (HRC)    
سختی بازگشت شده (HRC)    
سختی بازگشت شده (HRC)    
سختی بازگشت شده (HRC)    

 

توضیحات:

عملیات حرارتی (TH+) : عملیات حرارتی برای بدست آوردن استحکام کششی معین

عملیات حرارتی (FP+) : عملیات حرارتی برای بدست آوردن ساختار معین

 

کاربرد:

 

دانلود فایل:

برگ اطلاعات فنی فولاد ۱٫۲۷۱۳

Write a Reply or Comment