ورق استحکام بالا

مهم ترین فولادهای استحکام بالا عبارتند از:

S420, S420N, S420NL

S690QL, S690QL1

S890QL, S890QL1

S960QL

S1100QL

 

معروف ترین برندهای ورق های فولادی استحکام بالا عبارتند از:

Alform

Dilimax

Weldox