آزمایش جامینی (Jominy Test)

آزمایش جامینیبه آزمایش استاندارد شده ای که شامل آستنیته کردن یک نمونه فولادی و سپس سرد کردن بوسیله یک جت آب از یک سر نمونه انجام می شود اطلاق می شود. تغییرات سختی با فاصله از انتهای کوئنچ شده (منحنی جامینی) سختی پذیری فولاد را مشخص میکند.

 

فولاد کاوه، فولاد آلیاژی، عضویت درگروه فولاد آلیاژی

فولاد کاوه، فروش فولاد آلیاژی، فولاد آلیاژی اصفهان و آساب سوئد


ورود اعضاء
traceroute ping