دسته: اخبار

جشن روز مهندس در دانشگاه صنعتی اصفهان

روز چهارشنبه جشن روز مهندس در سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. آقای مهندس کاوه بعنوان سخنران مدعو در این جلسه حضور داشتند. در پایان جشنواره به رسم یادبود هدایایی از طرف فولاد کاوه بعنوان اسپانسر جشنواره به برگزیدگان مسابقه علمی حرکت اهدا شد.