تلفن: ٣٠٧ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱) - فکس: ٣٠٨ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱) | ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰ - پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ایمیل: info@kavehsteel.com

فولاد ابزاری گرمکار برای کاربردهایی استفاده می شود که دمای کاری سطح قطعه معمولاَ بیش از ۲۰۰ درجه سانتی گراد است. این فولادها هنگام کار، معمولاَ در تماس با مواد گرم هستند. این فولادها نه تنها باید قابلیت تحمل مکانیکی بالا داشته باشند بلکه در برابر سایش گرم هم باید مقاومت مناسبی را از خود نشان دهند.
مهمترین و پر کاربرد ترین فولادهای ابزاری گرمکار عبارتند از:

شماره مادهنمادکربنسیلیسیوممنگنزکروممولیبدننیکلوانادیومتنگستندیگرچگالی
۱٫۲۳۴۳ X38CrMoV5-1 ۰٫۳۹ ۱٫۰۵ ۰٫۴۰ ۵٫۱۵ ۱٫۲۵ ۰٫۳۸ ۷٫۸۰
۱٫۲۳۴۴ X40CrMoV5-1 ۰٫۴۰ ۱٫۰۵ ۰٫۴۰ ۵٫۱۵ ۱٫۳۵ ۱٫۰۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۳۶۵ X32CrMoV3-3 ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۰٫۴۰ ۲٫۹۵ ۲٫۸۰ ۰٫۵۵ ۷٫۸۵
۱٫۲۳۶۷ X38CrMoV5-3 ۰٫۳۸ ۰٫۴۰ ۰٫۴۵ ۴٫۹۵ ۳٫۰۰ ۰٫۵۵ ۷٫۸۵
۱٫۲۵۶۷ X30WCrV5-3 ۰٫۳۰ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۲٫۳۵ ۰٫۶۰ ۴٫۲۵ ۸٫۲۰
۱٫۲۵۸۱ X30WCrV9-3 ۰٫۳۰ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۲٫۶۵ ۰٫۳۵ ۸٫۵۰ ۸٫۴۰
۱٫۲۶۰۶ X37CrMoW5-1 ۰٫۳۶ ۱٫۰۵ ۰٫۴۵ ۵٫۳۰ ۱٫۴۵ ۰٫۲۵ ۱٫۳۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۷۱۳ ۵۵NiCrMoV6 ۰٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۸۰ ۰٫۷۰ ۰٫۳۰ ۱٫۶۵ ۰٫۱۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۷۱۴ ۵۶NiCrMoV7 ۰٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۸۰ ۱٫۱۰ ۰٫۵۰ ۱٫۶۵ ۰٫۱۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۸۸۵ X32CrMoCoV3-3-3 ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۲٫۹۵ ۰٫۴۵ ۰٫۵۵ Co=2.75 ۷٫۸۰
Assab 8407 ۷٫۸۰
Assab Orvar ۷٫۸۰
Assab QRO90 ۷٫۸۰
بستن منو
error: