آدرس:

اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، ساختمان تندیس، طبقه دوم، واحد اول، کد پستی: ۳۹۴۱۶-۸۱۷۳۹

تماس با ما:

تلفن: ٢۳۰۰ ۳۱۳۱ (۰۳۱)  |  فکس: ٢۴۰۰ ۳۱۳۱ (۰۳۱)  |  ایمیل: info@kavehsteel.com

ساعات ما:

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰  |  پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰