تماس:

تلفن: ٢۳۰۰ ۳۱۳۱ (۰۳۱)  |  فکس: ٢۴۰۰ ۳۱۳۱ (۰۳۱)
ایمیل: info@kavehsteel.com

آدرس:

اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه
ساختمان تندیس، طبقه دوم، واحد اول
کد پستی: 39416-81739

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰
پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

ارسال پیام: