تماس با ما

تماس:

تلفن: ٢۳۰۰ ۳۱۳۱ (۰۳۱)
فکس: ٢۴۰۰ ۳۱۳۱ (۰۳۱)
موبایل: ۱۸۴۲ ۲۲۰ ۰۹۱۲
ایمیل: info@kavehsteel.com

آدرس:

اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه
ساختمان تندیس، طبقه دوم، واحد اول
کد پستی: ۳۹۴۱۶-۸۱۷۳۹

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰
پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰