تلفن: ٣٠٧ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱) - فکس: ٣٠٨ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱) | ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰ - پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ایمیل: info@kavehsteel.com

آدرس:

اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، ساختمان تندیس، طبقه دوم، واحد اول، کد پستی: ۳۹۴۱۶-۸۱۷۳۹

تماس با ما:

تلفن: ٣٠٧ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱)  |  فکس: ٣٠٨ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱)  |  ایمیل: info@kavehsteel.com

ساعات ما:

شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰  |  پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

بستن منو
error: