تلفن: ٣٠٧ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱) - فکس: ٣٠٨ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱) | ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰ - پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ | ایمیل: info@kavehsteel.com

آدرس:
اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، ساختمان تندیس، طبقه دوم، واحد اول

ساعات کار:
شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷:۰۰ – پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

تلفن:
٣٠٧ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱)

فکس:
٣٠٨ ٢۶۶ ٣۶ (۰۳۱)

ایمیل:
info@kavehsteel.com

بستن منو
error: