فولاد ابزاری گرمکار

فولاد ابزاری گرمکار

فولاد ابزاری گرمکار برای کاربردهایی استفاده می‌شود که دمای کاری سطح قطعه معمولاَ بیش از ۲۰۰ درجه سانتی گراد است. این فولادها هنگام کار، معمولاَ در تماس با مواد گرم هستند. این فولادها نه تنها باید قابلیت تحمل مکانیکی بالا داشته باشند بلکه در برابر سایش گرم هم باید مقاومت مناسبی را از خود نشان دهند.
مهم‌ترین و پرکاربردترین فولادهای ابزاری گرمکار عبارتند از:

شماره مادهنمادکربنسیلیسیوممنگنزکروممولیبدننیکلوانادیومتنگستندیگرچگالی
۱٫۲۳۴۳ X38CrMoV5-1 ۰٫۳۹ ۱٫۰۵ ۰٫۴۰ ۵٫۱۵ ۱٫۲۵ ۰٫۳۸ ۷٫۸۰
۱٫۲۳۴۴ X40CrMoV5-1 ۰٫۴۰ ۱٫۰۵ ۰٫۴۰ ۵٫۱۵ ۱٫۳۵ ۱٫۰۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۳۶۵ X32CrMoV3-3 ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۰٫۴۰ ۲٫۹۵ ۲٫۸۰ ۰٫۵۵ ۷٫۸۵
۱٫۲۳۶۷ X38CrMoV5-3 ۰٫۳۸ ۰٫۴۰ ۰٫۴۵ ۴٫۹۵ ۳٫۰۰ ۰٫۵۵ ۷٫۸۵
۱٫۲۵۶۷ X30WCrV5-3 ۰٫۳۰ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۲٫۳۵ ۰٫۶۰ ۴٫۲۵ ۸٫۲۰
۱٫۲۵۸۱ X30WCrV9-3 ۰٫۳۰ ۰٫۲۳ ۰٫۳۰ ۲٫۶۵ ۰٫۳۵ ۸٫۵۰ ۸٫۴۰
۱٫۲۶۰۶ X37CrMoW5-1 ۰٫۳۶ ۱٫۰۵ ۰٫۴۵ ۵٫۳۰ ۱٫۴۵ ۰٫۲۵ ۱٫۳۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۷۱۳ 55NiCrMoV6 ۰٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۸۰ ۰٫۷۰ ۰٫۳۰ ۱٫۶۵ ۰٫۱۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۷۱۴ ۵۶NiCrMoV7 ۰٫۵۵ ۰٫۲۵ ۰٫۸۰ ۱٫۱۰ ۰٫۵۰ ۱٫۶۵ ۰٫۱۰ ۷٫۸۰
۱٫۲۸۸۵ X32CrMoCoV3-3-3 ۰٫۳۲ ۰٫۲۵ ۰٫۳۰ ۲٫۹۵ ۰٫۴۵ ۰٫۵۵ Co=2.75 ۷٫۸۰
Assab 8407 ۷٫۸۰
Assab Orvar ۷٫۸۰
Assab QRO90 ۷٫۸۰